QUÈ SÓN ELS VIDEOJOCS

DEFINICIÓ DE VIDEOJOC

Un videojoc és un joc electrònic en el qual una o més persones interactuen, per mitjà d’un controlador, amb un dispositiu que mostra imatges de vídeo. Un videojoc s’executa gràcies a un programa de programari (el videojoc en si) que és processat per una màquina (el maquinari) que compta amb dispositius d’entrada i de sortida.

El programa de programari o suport lògic conté tota la informació, instruccions, imatges i àudio que componen el videojoc. Va gravant en cartutxos, discs òptics, discs magnètics, targetes de memòria especials per a videojocs, o bé es descarrega directament a l’aparell a través d’Internet.

ELS PRIMERS VIDEOJOCS

A la dècada de 1980 el suport habitual per al programari era el cartutx a les videoconsoles, i el disc magnètic o la cinta de casset en els ordinadors. Posteriorment es va usar el CD-ROM, ja que tenia més capacitat que els cartutxos, ja que aquests havien arribat al seu límit tecnològic i més resultava més econòmic per produir en massa. Actualment s’usa el sistema DVD d’alta capacitat i, en les consoles de sobretaula com PlayStation 4 i Xbox One, el Blu-Ray, de capacitat molt alta. No obstant això des de fa uns anys està creixent la descàrrega des d’Internet, a l’ésser una tecnologia estesa massivament, de fàcil accés i menys costosa que la distribució física de discos, a part dels avantatges de seguretat a l’evitar pèrdues per danys o pèrdua de discos (ja que el videojoc estarà virtualment sempre disponible).

 Els dispositius de sortida són aquells que mostren les imatges i els sons del videojoc: un televisor, un monitor o un projector per al vídeo, i uns altaveus o

 
Tots aquests dispositius (d'entrada, de sortida, de processament ...) poden constituir unitats físicament separades però connectades entre si -com és el cas dels PC o les videoconsoles de sobretaula-, o bé estar integrades en un sol aparell -com succeeix en els telèfons mòbils i altres dispositius portàtils-.
El 21 d'agost Nvidia va presentar la nova sèrie de processadors gràfics GeForce RTX 20, els quals comptaran amb arquitectura de Turing i desenvolupen el traçat de raigs a temps real per portar l'experiència de joc fins a una reproducció de vídeo a 8K. [1]

Artículos principales: Videoconsola, Computadora personal, Arcade y Videoconsola portátil.


Els diferents tipus de dispositiu en què s’executen els videojocs es coneixen com a plataformes. Els quatre tipus de plataformes més populars són el PC, les videoconsoles, els dispositius portàtils i les màquines arcade.


La PlayStation 2 és, amb més de 155 milions d’unitats, la consola de videojocs més venuda de la història.


El PC o ordinador personal és també una plataforma de videojocs, però com la seva funció no és només executar videojocs, no es considera com videoconsola. El PC no entra en cap generació, ja que cada pocs mesos surten noves peces que modifiquen les seves prestacions. El PC per regla general pot ser molt més potent que qualsevol consola de mercat. Els més potents suporten modes gràfics amb resolucions i efectes de postprocessament gràfic molt superiors a qualsevol consola.


Les màquines recreatives de videojocs estan disponibles en llocs públics de diversió, centres comercials, restaurants, bars, o salons recreatius especialitzats. En els anys 1980 i 90 de segle passat van gaudir d’un alt grau de popularitat a l’ésser llavors el tipus de plataforma més avançat tècnicament. Els progressos tecnològics en les plataformes domèstiques han suposat al començament de segle XXI una certa decadència en l’ús de les màquines arcade.

Les videoconsoles portàtils i altres aparells de butxaca compten amb la capacitat per reproduir videojocs. Entre aquests últims destaquen avui en dia els telèfons mòbils (en particular els telèfons intel·ligents) que, sense ser els videojocs seva funció primària, els han anat incorporant a mesura que s’han anat incrementant les seves prestacions tècniques. Un altre dispositiu portàtil de creixent popularitat en els últims anys són les tauletes.

https://youtu.be/ptbOpoC86YE

Un videojoc o joc de vídeo[cal citació] és un joc electrònic que es juga en un espai virtual, i on s’interacciona mitjançant un dispositiu electrònic amb una pantalla i una sèrie de perifèrics. Els videojocs són de vegades qualificats com una forma d’art, per bé que aquest és un tema controvertit i cada dia estan més acceptats com a part de la cultura.[1]

 

maquines xineses

https://youtu.be/hWgYc0Rtk0U

El joc és una activitat física o mental que té com principal fi la diversió o l’entreteniment de qui l’executa.[1] És un entreteniment o un exercici recreatiu, sotmès a regles, en el qual entren en competència l’habilitat i la sort dels participants.[2] Les parts clau d’un joc són els objectius, les regles, els reptes i la interactivitat. Els jocs normalment generen estimulació física o mental i, sovint, ambdues; ajuden a adquirir habilitats pràctiques, serveixen com a exercici, tenen un rol educatiu i contribueixen al desenvolupament i l’equilibri psicològics. Les convencions que regeixen un joc només compten fins que s’acaba l’activitat. El joc evoluciona segons l’edat dels jugadors i té unes característiques diferents en funció de la cultura en què s’estudiï

És una activitat universal, una constant a totes les cultures que l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida. Per tant, és una activitat fonamental per a l’home, fins al punt que de la seva manifestació i possibilitats d’expressió en pot dependre considerablement l’evolució, el desenvolupament i la maduració.[3] Té una transcendència particular en la vida dels infants que està recollida en l’article 7 de la Declaració dels Drets de l’Infant (1959)-çç

Videojoc – Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure

PS5

https://youtu.be/oD77htDqScI

Vídeos informatius

https://youtu.be/YtyRcEa0cg4
https://youtu.be/hWgYc0Rtk0U